Header image
Text background bars
log

Ymmärrämme toisiamme!

Sevettijärven Kirakkajärvellä on käynnissä tänä viikonloppuna leiri pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielisille perheille. Mukana on lähes viisikymmentä eri ikäistä ja eri saamen kieltä puhuvaa ihmistä. Kuulostaa upealta, kun jokainen kommunikoi omalla kielellään ja ennen kaikkea hienoa on se, että tulee ymmärretyksi! Joka sana ei tietenkään mene perille, mutta kun on tahtoa ja halua, saa selville, mitä toinen sanoo.


Täʹst niõđ tuʹtǩǩee ǩiõđin, što mõõk lie skäälai seʹst peeitast. Vuäʹpsteejen lij Vesa Juntunen.

Ajatus kolmikielisestä leiristä heräsi nuorten vanhempien mielissä, jotka ovat jo pitkään toivoneet yhteistä toimintaa yli kielirajojen. Leirin päätarkoitus on ollut kuitenkin saamen kielen aseman vahvistaminen perheen kotikielenä.


Jussa da puäʒʒ.

Leirin aikana järjestettiin lapsille omaa toiminnallista ohjelmaa ja vanhemmille mm. kielipajoja. Leirin anti on ollut niin mieluista kaikille, ettei tämä ensimmäinen perheleiri jää ainoaksi laatuaan, vaan niitä tullaan järjestämään jatkossakin eri puolilla Saamenmaata.

Tämän historiallisen pilottileirin pääjärjestäjät ovat  Anarâškielâ servi ry, Sámi Siida ry ja Saaʹmi Nueʹtt ry. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. Saamelaisen taiteen tukiyhdistys ry, Suomen Saamelaisnuoret ry, Saamelainen lastenkulttuurikeskus, Saamelaismusiikkikeskus ja Inarin kunta.

 

Mij fiʹttjep kueiʹmm kueiʹmmeen!

Čeʹvetjääuʹr Kirakkajääuʹrest lij mõõnnmen kuõrjtõk tâʹvv-, aanar- da nuõrttsääʹmǩiõllsa piârrjid. Mieʹldd lie puättam nuʹtt vittlo ooumžed, nuõrab da puäʹrrsab. Juâkksaž maainast jiiʹjjes jieʹnnǩiõl. Lij hääʹsǩ kuʹvddled, što mäʹhtt sij saǥstâʹlle kõskkneez jeeʹres ǩiõlin da kuuitâǥ fiʹttje kueiʹmm kueiʹmmeez.


Pessi njââvv čâustõõǥǥ.

Nuõrr puärraz lie juʹn kuuʹǩǩ smiõttâm, što mäʹhtt jeeʹres sääʹmǩiõlid mainsteei oummu vuäiʹtče leeʹd õhttna tuejjemen mâiʹd-ne. Nääiʹt šõõddi tät piârkuõrjtõk. Tõn vääžnjumus täävtõs lij nââneed sääʹmǩiõl âânnmõõžž dååma.


Pâʹsspeeiʹv jieʹlim Čeʹvetjääuʹr ceerkvest, koʹst jaakân Erkki Lumisalmi õõni miʹjjid poddsluuʹžv.

Kuõrjtõõǥǥ ääiʹj päärnain lie jiiʹjjez prograamm seämmanalla ko puärrsin. Puk puärraz lie čuuʹt tuʹǩǩääm tän piârkuõrjtõõǥǥâst da sij särnna, što näkkmid âlgg riâššâd oʹđđest jeeʹres pääiʹǩin Sääʹmjânnmest.

Piârkuõrjtõõǥǥ riâššjen lie leämmaž Anarâškielâ servi ry, Sámi Siida ry ja Saaʹmi Nueʹtt ry. Sij lââʹssen mieʹldd lie leämmaž Saamelaisen taiteen tukiyhdistys ry, Suomen Saamelaisnuoret ry, Saamelainen lastenkulttuurikeskus, Saamelaismusiikkikeskus da Aanar kåʹdd.

                                                                                  sniimmâm Satu Moshnikoff

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Vaadittavissa kentissä merkkinä: *

*
*
WWW-sivut

 
Text background bars
Divider